การแสดงความเคารพและการแสดงรหัส
 
   
  การเคารพเป็นการแสดงความอ่อนน้อมนับถือตามวินัยของลูกเสือ ลูกเสือชั้น
ผู้น้อยจะต้องทำความเคารพผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้ใหญ่ ทั้งแสดงให้เห็นว่าเป็นคนมีมารยาทเรียบร้อย มีความรักใคร่นับถือซึ่งกันและกันตามหลักการของลูกเสือ
  การทำความเคารพของลูกเสือ ( สามัญ) เมื่ออยู่ในเครื่องแบบ มี 2 วิธีคือ
การทำวันทยหัตถ์
  ให้ทำวันทยหัตถ์ 3 นิ้วโดยยกมือขวาขึ้น นิ้วหัวแม่มือกดปลายนิ้วก้อยไว้นิ้วชี้
นิ้วกลางและนิ้วนาง เหยียดชิดติดกัน ให้ปลายนิ้วชี้แตะที่ขอบหมวกปีก ประมาณตรงหางคิ้วขวาหรือมิได้สวมหมวกให้ปลายนิ้วชี้แตะที่หางคิ้วขวา

การทำวันทยาวุธ

  คือการทำความเคารพในขณะที่ลูกเสือถือไม้พลองอยู่ ได้แก่ การทำวันทยาวุธ
เมื่ออยู่ในท่ายืนตรงพลองชิดลำตัวด้านขวา ปลายพลองอยู่ในร่องไหล่มือขวาจับพลอง มือซ้ายแสดงรหัสลูกเสือ รวบนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วก้อยจรดกัน เหลือนิ้วชี้ นิ้วกลางนิ้วนาง เหยียดชิดติดกัน งอศอกยกแขนซ้ายให้อยู่ในแนวเสมอไหล่ ฝ่ามือคว่ำให้ปลายนิ้วชี้แตะพลองที่ร่องไหล่ขวา
โอกาสแสดงความเคารพ
  1. เคารพต่อธงสำคัญๆ เช่นธงชาติธงคณะลูกเสือแห่งชาติธงลูกเสือประจำจังหวัด
ธงประจำกองทหารฯลฯ
  2. เคารพในขณะที่บรรเลงเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงมหาฤกษ์
เพลงมหาชัย เพลงสรรเสริญเสือป่า
  3. เคารพแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
และบุคคลที่ควรเคารพ นายทหาร นายตำรวจที่แต่งเครื่องแบบ
  4. เคารพต่อลูกเสือด้วยกัน

การแสดงรหัส
  รหัสลูกเสือ เป็นเครื่องหมายที่แสดงให้รู้กันเฉพาะในวงการลูกเสือเท่านั้น
ซึ่งลูกเสือทุกคนเมื่อเห็นรหัสนี้ ก็จะรับรู้และเข้าใจความหมายซึ่งกันทันทีว่า “เราเป็นพวกเดียวกัน"
 
โอกาสแสดงรหัส ใช้ในโอกาสต่อไปนี้
  1. เมื่อลูกเสือกล่าวคำปฏิญาณในพิธีปฏิญาณตนเข้าประจำกองและพิธีอื่น ๆ
ที่มีการทบทวนคำปฏิญาณ
  2. เมื่อพบกับลูกเสือชาติเดียวกันหรือต่างชาติเป็นการรับรู้ว่าเป็นพวกเดียวกัน

 

การจับมือ
  การจับมือทักทายกันของลูกเสือนั้นใช้จับด้วยมือซ้าย และปฏิบัติต่อกันเช่นนี้
ในหมู่ลูกเสือทั่วไปทำได้โดยต่างคนต่างยื่นมือซ้ายออกไป แล้วจับกันเหมือนกับการจับมือขวาตามธรรมดา
** ความเป็นมาของการจับมือของลูกเสือ
  ครั้งหนึ่งทหารอังกฤษได้ทำสงครามกับชนเผ่าซูลู หัวหน้าเผ่า  คือ  ดินิส  ซูลู
เป็นนักรบที่กล้าหาญมาก ทหารอังกฤษไม่สามารถจะจับได้และแพ้สงครามหลายครั้ง จนต่อมาบี.พี.เป็นหัวหน้าทหารมาทำการรบจึงได้หาวิธีล้อมจับหัวหน้าเผ่าซูลูคือ ดินิส  ซูลู โดยบี.พี.ได้แสดงให้เห็นว่าท่านมาอย่างเป็นมิตรไม่ได้มาอย่างศัตรูจึงไม่เรียกสงคราม อย่างทหารคนอื่นๆ ดินิส  ซูลู จึงยอมจำนน
บี.พี.เห็นว่าสงครามสงบโดยสันติจึงกล่าวกับชนชาวซูลูต่อหน้าทหารทั้งปวงว่า
“ นับแต่นี้ต่อไป  ทหารซูลูกับทหารอังกฤษ เผ่าซูลูและอังกฤษจงเลิกรบกันเป็นมิตรกันเถอะ ” กล่าวเสร็จ บี.พี.ยื่นมือขวาให้หัวหน้าเผ่าซูลู จับ  ดิส  ซูลู หัวหน้าเผ่าไม่ยอมจับด้วยมือขวาแต่กลับยื่นมือซ้ายออกไป แล้วบอกกับบี.พี.ว่ามือขวาเป็นมือสกปรกฆ่าคนมากเป็นมืออำมหิตโหดร้ายไม่สมควร มือซ้ายเป็นมือที่ สะอาดและใกล้หัวใจ  บี.พี.เห็นด้วยจึงยื่นมือซ้ายออกไปสัมผัส  หัวหน้าเผ่าซูลูจึงมอบมาลัยกระดูกให้ ทั้งหมดมีประมาณ 54 ชิ้น  แต่ในบางตำรากล่าวว่า มาลัยกระดูกนี้มีเกินกว่า 100 ชิ้นบี.พี.จึงเอามาใช้ในวงการลูกเสือให้ลูกเสือแสดงความเป็นพวกเดียวกัน  ทักทายกัน โดยการสัมผัสด้วยมือซ้าย  เพราะถือว่าเป็นพวกเดียวกัน

 

 

Email. aow_hnan@hotmail.com  Tel. 081-661-7848